KP3R

KP3R

Koordinator Pelaksanan, Penarikan dan Penghimpunaan Royalti lagu dan musik yang melaksanakan
kewenangan tugas dan fungsi LMKN untuk mengoptimalkan fungsi penarikan dan penghimpunan
royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.