Penerima Delegasi LMKN

Penerima Delegasi LMKN

Penerima Delegasi LMKN adalah utusan yang menjalankan kewenangan tugas dan fungsi LMKN untuk mengoptimalkan fungsi Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.